HOME

KAJ PRAVZAPRAV JE ERASMUS+?

Erasmus+ je izobraževalni program EU, mogoče bolje poznan pod imenom svojega predhodnika » Comenius«. Evropska komisija in Evropski parlament sta se odločila, da bosta z vsoto 14,8 milijard € za obdobje 2014-2020 podprla program, ki služi izmenjavi učencev, učiteljev in izobraževalnih institucij na evropskem nivoju in tako zasleduje cilj zbliževati ljudi po Evropi in jih na ta način tudi ozaveščati o drugih jezikih in kulturah. Skozi to prizmo pa morajo šolski projekti seveda zagotavljati tudi uresničitev za šolo relevantnih ciljev v kontekstu EU-strategije Evropa 2020. K temu spadajo med drugim razvijanje ključnih kompetenc ter razvijanje in uporaba inovativnih začetkov na lokalnem, regionalnem in evropskem nivoju. Projekte, pri katerih mora sodelovati najmanj ena tuja šola, se pridobi z izpolnitvijo 50 strani dolge prošnje in so odobreni za dobo dveh let. Evropska komisija zadolži konferenco kulturnih ministrov, da po zaključku projekta oceni rezultate. V kolikor so cilji bistveno zgrešeni se zadnji del izplačila lahko zadrži oz. v najslabšem primeru celo zahteva vračilo izplačanega denarja. Zakaj pravzaprav Erasmus+? Samo Evropa, v kateri ne uveljavljajo svojih pravnih in zakonskih smernic samo politiki, pač pa Evropa, ki jo živijo njeni državljani, lahko (p)ostane živahna, odprta, miroljubna in tolerantna Evropa. To je Evropa, ki doživlja svojo jezikovno in kulturno raznolikost kot bogastvo in resurs in to navkljub drugačnemu načinu razmišljanja njenih prebivalcev širom te skupnosti. Kot smo spoznali že med prejšnjima ERASMUS+ projektoma na temo Fin de Siécle, in Wasser, flüssige Nachbarschaft lahko program Erasmus+ k temu veliko doprinese: že sami
programi številnih šolskih izmenjav podpirajo razumevanje te ideje pri učencih in mladostnikih Evrope. Raste motivacija in pripravljenost (to je moč vedno znova opaziti ) spoznavati se z nekim drugim jezikom, novo kulturo, drugačnimi navadami in tradicijo. To olajša razumevanje članic EU, tudi če sta nam jezik in kultura nepoznana, in nas opogumlja, da se spustimo v pustolovščino za mlado in staro, da se podamo na pot spoznavanja nove kulture, dostikrat ravno take, ki je med svojim klasičnim poletnim dopustom zagotovo ne bi obiskali. Torej lahko razumemo program Erasmus+ ne samo kot dodatno možnost za praktično
uporabo jezika, ki smo se ga učili v šoli, ali kot obogatitev svojega teoretičnega znanja o drugih kulturah s praktičnimi izkušnjami, temveč stoji za učitelje v ospredju tudi naloga izoblikovati naše dijake v zrele, kritične in demokratične državljane in osebnosti, ki ne samo poznajo 1. člen v Ustavi, ki govori o človekovem dostojanstvu in človekovih pravicah, temveč ga posvojijo in so se pripravljeni zanj tudi v prihodnosti potegovati in konstruktivno prispevati k naši družbi. Večino povedanega je tudi vizija naše šole. Naša šola se že tretjič zaporedoma vključuje v Erasmu+ program, tokrat z novo projektno temo: Fake news in the Age ov Democracy. V projektu sodelujemo štiri evropske gimnazije: (Gimnasium Frydlant, Češka; Paul Klee Gymnasium Gersthofen, Nemčija; Copernicus SG Hoorn, Nizozemska). V okviru teme, ki nagovarja dijake in učitelje, bomo razpravljali o vprašanjih in spretnostih kritičnega mišljenja in reševanja problemov v zahtevnem obdobju informacijskega in komunikacijskega tehnološkega buma. Rdeča nit našega – slovenskega – dela projekta bodo lažne novice v znanosti in umetnosti. Vodilo v projektu pa nam bo, kako opolnomočiti in opremiti dijake s spretnostmi in znanjem tehnološke pismenosti, kako razlikovati med lažnimi in resničnimi podatki ter novicami na številnih področjih človekovega udejstvovanja, ne da bi pri tem pozabili na načela delovanja demokracije.

KOORDINATOR PROJEKTA
Renata Bone